Игри

Информация за страница Тервел

Още в епохата на османското владичество Тервел е бил известно село, само че под друго име. Като много други населени места и то споделя участта на Южна Добруджа и е присъединено към Румъния през 1913 година. 27 години по-късно отново е върнато в пределите на страната благодарение на подписаната Крайовска спогодба. По време на избухналата Отечествена война от града загиват много местни жители, дали живота си по фронтовете на Югославия и другите страни. Преди да настъпи 9 септември 1944 година, от селото няма много видни политици и други обществени деятели. След това обаче населеното място дава на родната политика една изключителна личност – Алекси Иванов. Той е преселец от Северна Добруджа през 1940 година и в периода 1986-87 заема един от най-важните постове в управлението на страната. Това е заместник-председател на Министерски съвет, който днес е известен като вице-премиер. Също така заема и постът министър на земеделието и горите в последните години преди настъпването на демократичните промени.

    В наши дни Тервел лека-полека започва да се стабилизира, макар че в годините на прехода търпи сериозни социални и икономически трусове. Сигурната и здрава връзка между река Дунав и Черно море е едно от нещата, с които този град е известен и което в същото време му отрежда важно място в страната. Съгласно направените археологически проучвания, на територията на днешния град в дълбока древност са съществували седем на брой селища от тракийски тип. От намерените монети и други статуетки ясно се вижда наличието на живот по тези земи още от най-древни времена. В турски документ от 1673 година за първи път се споменава името на днешния град, който преди това носи друго име чак до 27 юли 1942 година. То е Куртбунар, чийто първи управител от български произход е дято Кръсто Попов. Този човек е известен още и с прякора си Опълченеца. На 26 юли 1882 година селището вече се превръща в околийски център, който е пряко под властта на окръг Силистра. Предимно бежанци от Одринска област идват в населеното място след 1879 година, когато страната ни бавно започва пътя си на самостоятелна държава със собствено управление. Доктор Иван Газурков пък е първият лекар, който практикува професията си на територията на града.

    Пет години след като Тервел получава сегашното си име, то получава и електрификация. Също така през 1952 година населеното място вече е водоснабдено. На 30 януари 1960 година с указ на страната населеното място официално придобива статут на град. Скалните манастири са често срещано и характерно явление за региона, ето защо това са едни от най-известните забележителности. Открояват се например Гяур евлери и Хисар Евлери, които се намират до село Балик. Вълчанова стая е друг подобен манастир, който обаче се намира на територията на село Брестница. Наносът му има почти изцяло квадратна форма Южно от тази църква в миналото се е намирала малка по размер килия, а между нея и църквата е имало и коридор. ФК Септември е името на футболния отбор, който представя града. Също така в населеното място се издава и вестник с неговото име.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker